Tekst regulaminu

Regulamin Klubu – Satinel Club UG   § 1. Wstęp   Niniejszy regulamin ma za zadanie określenie wszystkich wzajemnych relacji pomiędzy Organizatorem a Klubowiczem. Każdy kandydat na klubowicza, przed dołączeniem do Klubu, ma obowiązek dokładnego zapoznania się z całością Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku zachowania wszystkich jego postanowień. § 2. Definicje   Regulamin […]