Regulamin Klubu „Satinel Club”

 1. Korzystanie z Klubu www.satinelclub.com odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z serwisu mogą korzystać użytkownicy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
 3. Klubowicz rejestruje swoje konto w serwisie, zakładając konto użytkownika po kliknięciu w opcję „zarejestruj się”, a następnie uzupełniając dane użytkownika i konta (m.in. adres e-mail (login), dane adresowe. Po uzupełnieniu formularza rejestracji użytkownik akceptuje regulamin serwisu oraz zgodę na przetwarzanie danych i klika przycisk „załóż konto”. Pełna rejestracja nastąpi po kliknięciu linku aktywującego, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Link aktywacyjny traci swoją ważność po upływie 7 dni od momentu wysłania go przez serwis. Po upływie terminu ważności linka aktywacyjnego należy od początku zarejestrować konto, tzn. przejść cały proces rejestracji.
 4. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
 5. W celu realizacji przyznawanej przez SatinelClub punktacji, wypłacanej klubowiczom w postaci fizycznego złota, każdy Klubowicz otrzyma drogą mailową zainicjowaną przez SatinelClub ofertę otwarcia depozytu Metali Szlachetnych poprzez niezależnego partnera, – Firmę Auvesta Edelmetalle AG -, którego rejestrację, po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz uzupełnieniem danych osobowych jest zobowiązany zaakceptować przestrzegając wskazywanych podczas rejestracji procedur w systemie partnerskim AUVESTA EDELMETALLE AG.
 • Rejestracja i otwarcie depozytu odbędzie się w ramach bezpieczeństwa oraz w celu zachowania pełnej poufności za pomocą platformy eService firmy Auvesta Edelmetalle AG.
 • Firma AUVESTA EDELMETALLE AG jest naszym niezależnym partnerem. Twoje złoto przechowywane jest na imiennych depozytach, w magazynach o najwyższym poziomie bezpieczeństwa na terenie geopolitycznie neutralnym w Zürichu. W każdej chwili możesz zlecić przesyłkę swego złota pod wskazany adres, lub skorzystać z gwarancji odkupu i spieniężenia na dowolną walutę realizując przelew środków na wskazany rachunek bankowy.
 • Dostęp do depozytu, Dyspozycyjność oraz zarządzanie depozytem Auvesta Edelmetalle AG ‎jest możliwe tylko przez właściciela depozytu/Klubowicza i dostępne 24 godziny na dobę.
 • W celu realizacji przyznawanej punktacji SatinelClub ‎posiada jedynie możliwość przeprowadzenia transferu metali szlachetnych z własnego depozytu na depozyt klubowicza. Logowanie się, a tym samym jakakolwiek możliwość wglądu SatinelClub na indywidualne depozyty klubowiczów jest niemożliwe i wykluczone.
 • FIRMA AUVESTA EDELMETALLE AG, JAKO NASZ NIEZALEŻNY PARTNER STRATEGICZNY, NIE MA WPŁYWU NA STRATEGIĘ BIZNESOWĄ SETINEL CLUB, ORAZ NIE ODPOWIADA ZA REALIZACJĘ PRZYZNAWANYCH I TRANSFEROWANYCH PRZEZ SATINEL CLUB PUNKTÓW/ZŁOTA.
 • Satinel Club realizuje zamówienia wysyłki złota:
  a) od 5 gram bezpośrednio na adres dostawy podany przez klubowicza
  b) do 5 gram wyłącznie na depozyt w Auvesta
  Wysyłka bezpośrednio na adres klubowicza trwa do 30 dni

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA

 • Rejestrując się do programu z reflinka zajmujesz miejsce w jednej globalnej linii.
  Zajmujesz pierwsze wolne miejsce w globalnej strukturze.
  Rejestrując się z ”plusika” zajmujesz miejsce wskazane przez osobę, która Cię zaprosiła.

NA PIERWSZYM POZIOMIE

 • Składka członkowska na 1 poziomie wynosi 25 euro z czego uzyskujemy 19 pkt.
  Pierwszy poziom liczy 39 kont (Mogą być to konta polecone przez Ciebie lub innych klubowiczów)
  1 linia -3 konta
  2 linia -9 kont
  3 linia -27 kont
  Na pierwszym poziomie są dwa koszyki.
 • Zawartość 1 koszyka to :
  -2 euro z każdej składki członkowskiej
  -minimum 30 euro bonus dawany przez firmę (każdego dnia po1 euro)
  -4 pkt z każdej składki członkowskiej z 2 poziomu
  -1 pkt z każdej składki członkowskiej z 3 poziomu
  -50% z prowizji ze sprzedaży na Platformie Handlowej
 • Zawartość 2 koszyka :
  – 50% zysku z prowizji z reklamy umieszczane w Satinel Club.
  Aby otrzymać naliczenie dzienne z reklamy ,musimy ją obejrzeć.
  Po wypełnieniu pierwszego poziomu wchodzimy na poziom drugi.

NA DRUGIM POZIOMIE

 • Składka członkowska na drugim poziomie to 25 euro, co daje łącznie za 1 i 2 poziom 50 euro.
  Drugi poziom liczy 120 kont .
  1 linia -3 konta
  2 linia -9 kont
  3 linia -27 kont
  4 linia -81 kont
 • Składka z 2 poziomu jest rozdysponowana:
  -10pkt do osoby, która zaprosiła Sponsora;
  -4pkt do koszyka poziom 1 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych, danego dnia klubowiczów;
  -4pkt do koszyka poziom 2 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych na poziomie 2, danego dnia klubowiczów;
  -4pkt do koszyka poziom 3 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych na poziomie 3, danego dnia klubowiczów;
  Na drugim poziomie jest jeden koszyk .
 • Zawartość koszyka :
  -1pkt od osób z pierwszego poziomu;
  – 4pkt od osób z 2 poziomu;
  – 5pkt od osób z 3 poziomu -podzielone po równo
  na wszystkich aktywnych na poziomie 2, danego dnia klubowiczów;
  -minimum 90 euro bonus dawany przez firmę (każdego dnia po 3 euro)

NA TRZECIM POZIOMIE

 • Jeśli mamy 39 osób na poziomie 2 przechodzimy na poziom 3.
  Składka członkowska na 3 poziomie wynosi 25 euro
  Wpłata z 3 poziomu rozdysponowana jest:
  -15pkt do sponsora;
  -1pkt do koszyka z poziomu 1 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych, danego dnia klubowiczów;
  -5pkt do koszyka z poziomu 2 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych na poziomie 2, danego dnia klubowiczów;
  -4pkt do koszyka z poziomu 3 – będzie podzielone po równo na wszystkich aktywnych na poziomie 3, danego dnia klubowiczów;
  – 4€ z wpłat osób z 2 poziomu;
  – 4€ z wpłat osób z 3 poziomu podzielone po równo na wszystkich aktywnych na poziomie 3, danego dnia klubowiczów;
  -minimum 90 euro bonus dawany przez firmę (każdego dnia po 3 euro)
 • Każdy klubowicz, który zaprosi do współpracy firmę otrzyma od Satinel Club 10% prowizji z jej sprzedaży na Platformie Handlowej.
 • Każdy klubowicz którego zaproszony partner dokona sprzedaży na Platformie Handlowej, otrzyma 10% prowizji od Satinel Club.

IV i V POZIOM

 • Będzie dostępny również 4 i 5 poziom rozwoju ,po wypełnieniu trzech pierwszych.
  Jedynym warunkiem do uzyskania kwalifikacji i naliczenia PKT jest aktywność w danym miesiącu rozliczeniowym.
  Wpłat dokonujemy w terminie od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Co miesiąc każdy z uczestników uiszcza opłatę członkowską 25 euro (19 pkt).
 • Osoba przystępująca do programu wnosi pierwszą, jednorazową opłatę 50 euro, z których 25 euro, po zamianie na punkty przekazywane jest do partnera wprowadzającego w postaci bonusu. Natomiast 25 euro, w postaci 19 punktów, przekazywane jest na konto partnera przystępującego do klubu Satinel Club.
  Każdy partner Satinel Club, który wprowadzi nową osobę do klubu otrzyma bonus 25 punktów, które to uzupełnią jego depozyt na poczet miesięcznych składek członkowskich.
  Uzupełnianie depozytu będzie następowało do momentu uzyskania 3 miesięcznych składek czyli 75 punktów. Kolejne bonusy będą dopisane do jego salda punktowego.
 • Aktywny partner to ten, który ma aktywne wszystkie poziomy na których się znajduje.
  Partner, który nie dokona opłaty swojego konta w danym miesiącu jest tzw. partnerem nieaktywnym.
  Z konta partnera nieaktywnego – zgodnie z regulaminem – pobrane zostaje 6 pkt, które jest przekazywane pozostałym, aktywnym partnerom w jego strukturze, co wynika z planu marketingowego. Jeśli konto w dalszym ciągu pozostaje nieaktywne identyczna sytuacja będzie się powtarzać trzy kolejne miesiące. Po upływie tego okresu konto partnera nieaktywnego trafia do poczekalni. Istnieje możliwość ponownej aktywacji konta, ale konto takie trafi w pierwsze wolne miejsce w strukturze – nie ma możliwości powrotu w poprzednie miejsce.
  W przypadku braku aktywności konta przez okres kolejnych trzech miesięcy (otrzymasz trzykrotne powiadomienie drogą email) Twój sponsor ma prawo wskazać kolejną osobę na Twoje miejsce.
  Osoby nieprzerwanie aktywne co miesiąc będą brały udziały w losowaniu nagród – niespodzianek. Jeśli nie opłacisz konta w danym miesiącu – wyklucza Cię to na 6 miesięcy z udziału w losowaniu.
  Jeśli promujesz Satinel Club musisz używać materiałów udostępnionych przez Satinel Club. W innym przypadku musisz wysłać je do autoryzacji.
 • Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować. Wszystkie zebrane punkty zostaną wypłacone na konto Auvesta, konto i dane zostaną usunięte z systemu Satnel Club.
 • Opłaty członkowskie uiszczamy do ostatniego dnia każdego miesiąca (liczy się data wpływu gotówki na konto Satinel Club).
 • Obowiązek rozliczenia z instytucją podatkową z tytułu pozyskanych korzyści spoczywa na uczestniku programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w jego kraju.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KLUBIE

 • Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować po 3 – miesięcznym wypowiedzeniu.
  Partner, który nie dokona opłaty swojego konta w danym miesiącu jest tzw. partnerem nieaktywnym. Z konta partnera nieaktywnego – zgodnie z regulaminem- pobrane zostaje 6 pkt, które jest przekazywane pozostałym, aktywnym partnerom w jego strukturze, co wynika z planu marketingowego. Jeśli konto w dalszym ciągu pozostaje nieaktywne identyczna sytuacja będzie się powtarzać trzy kolejne miesiące. Po upływie tego okresu konto partnera nieaktywnego trafia do poczekalni. Istnieje możliwość ponownej aktywacji konta, ale konto takie trafi w pierwsze wolne miejsce w strukturze – nie ma możliwości powrotu w poprzednie miejsce.
  Wszystkie punkty, ZNAJDUJĄCE SIĘ W E-PORTFELU NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KONTA zostaną wypłacone na konto Auvesta, a konto i dane zostaną usunięte z systemu Satnel Club.

POWIADOMIENIA SYSTEMOWE

 • SatinelClub zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom klubu powiadomień w postaci wiadomości email.

REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ

Z Platformy handlowej mogą korzystać : Klubowicze, Klienci oraz Firmy na zasadach opisanych w poniższym punkcie.

 1. Nie pobiera się opłaty za wystawienie przedmiotu.
 2. Po sprzedaży przedmiotu będą pobrane punkty :
  – do 10 pkt – pobrany zostanie 1 pkt
  – od 11-50 pkt – pobrane zostaną 3 pkt
  – od 51-100 pkt – pobrane zostanie 5 pkt
  – od 101-500 pkt – pobrane zostanie 7 pkt
  – powyżej 500 pkt – pobrane zostanie 10 pkt.
 3. Jeśli chcesz kupić przedmiot musisz kliknąć „Kup Teraz” oraz przesłać odpowiednią ilość punktów poprzez transfer do sprzedającego.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do wysyłki przedmiotu zakupionego w ciągu 7 dni.
  Jeśli nie wywiąże się z transakcji w ciągu 7 dni jest zobowiązany oddać punkty kupującemu. Ponadto zostanie wykluczony z możliwości wystawiania produktów. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni.
 5. Zabrania się wystawiania produktów niedozwolonych prawem Unii Europejskiej.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do niezaakceptowania produktu bez podania przyczyny.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem, sądem właściwym jest sąd siedziby Operatora.