Regulamin korzystania z serwisu

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych znajdujących się w domenie satinelclub.com (zwanych dalej „stronami Satinel”).

 1. Postanowienia ogólne 
  a) Strony internetowe Satinel zarządzane są przez jego autora dalej zwanego „Satinel”).
  b) Przed skorzystaniem ze stron internetowych Satinel, proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych Satinel oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  c) Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe Satinel można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn Satinel. 
 2. Prawa własności 
  Wszelkie prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych Satinel należą do Satinel bądź do właścicieli użytych znaków, nazw lub zdjęć szczegółowo oznaczonych w miejscu ich użycia. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych Satinel.
 3. Dozwolone użytkowanie 
  Ze stron internetowych Satinel można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia: 
  a) Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych Satinel w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich. 
  b) Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych Satinel.
  c) Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia serwera bądź łącza internetowego Satinel.
  d) Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Satinel, a w szczególności używanie programów blokujących wyświetlanie umieszczonych na stronach Satinel treści. 
  e) Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie informacji zawartych na stronach internetowych Satinel. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych Satinel za pomocą jakichkolwiek mechanizmów z wykluczeniem tych udostępnionych przez Satinel.
 4. Zmiany na stronach internetowych 
  Satinel zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie korekt i zmian informacji, usług i innych treści zamieszczonych na stronach internetowych Satinel. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Linki do innych stron internetowych 
  Na stronach internetowych Satinel mogą znaleźć się linki do innych stron. Satinel nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych.
 6. Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko Satinel z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych poniesionych na skutek korzystania ze stron Satinel.